Samen komen we er wel uit

Omgaan met buren tijdens coronamaatregelen

We leven in bijzondere tijden door de maatregelen rondom corona. Het normale leven staat stil, bijna iedereen is veel meer in huis. Er is onzekerheid en soms ook angst. Tegelijkertijd brengt deze tijd ook saamhorigheid. Conflicten worden even aan de kant gezet om voor elkaar te kunnen zorgen. Buren doen boodschappen voor elkaar, initiatieven ontstaan om de kwetsbaren te helpen. Maar soms lukt dat even niet. We begrijpen dat juist nu burenoverlast extra vervelend is. Je hoort en ziet elkaar meer dan in normale tijden en je kunt misschien minder verdragen van elkaar. Daarom hebben we wat tips:

• Als je weet dat je een klus gaat doen die geluidsoverlast kan veroorzaken, laat dit dan de buren weten (schrijf een briefje of stuur een appje). En houd rekening met thuiswerkende buren.

• Besef dat dichtslaande deuren, harde muziek, blaffende hond, draaiende wasmachine of de trap oprennen meestal voor buren net zo hard te horen zijn. Hou hier rekening mee: kleine aanpassingen in gedrag (zachtjes op de trap en met deuren, sloffen aan in huis) of materialen (viltjes onder de meubels, koptelefoon op in plaats van de boxen gebruiken, deurdrangers) kunnen al veel uitmaken.

• Als je boos bent of geïrriteerd raakt, nemen emoties gemakkelijk de overhand. Wacht tot je rustig bent voordat je buren aanspreekt, dan komt de boodschap beter over. Blijf vriendelijk. Boosheid roept boosheid op en brengt je niet verder.

• In deze situatie is persoonlijk aanspreken van je buren lastiger. Je kunt in ieder geval je telefoonnummers uitwisselen en elkaar uitnodigen even te bellen als je overlast ervaart.

Kom je er niet uit met de buren? Dan zou Buurtbemiddeling behulpzaam kunnen zijn. In deze tijd is het voeren van bemiddelingsgesprekken wat moeilijker. Buurtbemiddeling is wel geopend voor een telefonisch advies, voor overleg wat jezelf en wij zouden kunnen doen of als je je verhaal kwijt wilt.  Kijk ook op www.problemenmetjeburen.nl.  

Ruzie over stankoverlast bij de buren? Door bemiddeling liep het bij Ozkan en Pinar niet uit de hand

Het TV-programma EenVandaag besteedde in hun uitzending van 7 september aandacht aan Buurtbemiddeling. Het programma geeft een boeiend inkijkje in de wereld van Buurtbemiddeling. Buren vertellen hun verhaal én Bente Londen van Beter Buren geeft tips hoe je burenruzies kunt voorkomen.

De interviews zijn terug te zien via onderstaande links:

 

Veel burenproblemen in Olst-Wijhe opgelost met Buurtbemiddeling

30 mei 2018 - gepubliceerd in Huis aan huis/reclamix

Veel burenproblemen in de gemeente Olst-Wijhe zijn in 2017 opgelost na de inzet van Buurtbemiddeling Ols Wijhe, zo blijkt uit het recentelijk verschenen jaarverslag over 2017. Buurtbemiddeling heeft in dat jaar 25 keer een bijdrage geleverd in de pais en vree tussen buren in Olst Wijhe, door middel van gesprekken, informatie en adveis. In de meeste gevallen waarin bemiddelaars bewoners ondersteunden tijdens een onderling gesprek, kwam een oplossing voor het burenprobleem.

Dit artikel is hier verder te lezen:

Leer je buren kennen en zet vooroordelen aan de kant

1 februari 2017 - door Karin Köster, gepubliceerd in Huis aan huis/reclamix

Zonder dat je het nu wil kan een kleine irritatie over de buren oplopen tot een groot conflict. "Laat het zover niet komen," zegt Caroline Holsheimer, projectleider van Buurtbemiddeling Olst-Wijhe. "Stap op je buren af en bepraat de zaken en als dat niet lukt neem dan op tijd contact op met Buurtbemiddeling. Dat voorkomt veel ellende."

Alle informatie die Buurtbemiddeling krijgt is vertrouwelijk. "Dat vind ik belangrijk te benadrukken," zegt Caroline: "Informatie komt nooit op straat. Juist in kleine gemeenschappen zoals de kernen in de gemeente Olst-Wijhe is dat heel belangrijk."

Dit artikel is hier verder te lezen:

Een goede manier om kleine conflicten in de buurt op te lossen

28 oktober 2015 - door Karin Köster, gepubliceerd in Huis aan huis/reklamix

Aukje Kooistra (manager Wonen van Salland Wonen), is bezocht door Karin Köster en vertelt enthousiast over het bijzonder waardevolle buurtbemiddelingsproject in Olst-Wijhe. Het project Buurtbemiddeling Olst-Wijhe loopt op dat moment drie jaar en gemiddeld werden er per jaar 20 problemen behandeld. Wat kan Buurtbemiddeling dan aan Sallan Wonen brengen? Daar is Aukje kort en duidelijk over: "Wij streven ernaar dat onze huurders met plezier in onze woningen en in de wijk wonen. Leefbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel." "Het mooie van Buurtbemiddeling is dat er door onafhankelijke vrijwilligers een probleem wordt opgepakt. Zij komen makkelijk binnen bij mensen en het probleem verhardt niet zo snel als wanneer dit door de politie wordt opgepakt. Al met al een prachtig project!"

Dit artikel is hier terug te lezen:

 

"Overlast? Wacht niet te lang en stap op uw buren af."

"Buurtbemiddeling gaat stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt."

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe is een samenwerkingsproject van:

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe wordt uitgevoerd door Raster Welzijn. Raster Welzijn is een non-profit organisatie uit Deventer.

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) helpt buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van Buurtbemiddeling en bewaakt de kwaliteit van Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling OlstWijhe is een door het CCV erkende Buurtbemiddelingsorganisatie.